logo

پوکر زوم برای سیستم عامل ویندوز


ویژگی های بازی پوکر زوم

دارای گواهینامه های رسمی توزیع تصادفی کارت از GLI اروپا و Itech labs استرالیا
 • کش اوت منظم و سریع
 • تورنمنت های رایگان هروزه
 • جوایز تاپ هند
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکانات ویژه برای اولین بار در میز های بازی
 • ریک بک لحظه ای برای تمامی پلیرها
 • بونس برای هر خرید
 • اپلیکیشن روز دنیا

پوکر زوم برای سیستم عامل اندروید


ویژگی های بازی پوکر زوم

دارای گواهینامه های رسمی توزیع تصادفی کارت از GLI اروپا و Itech labs استرالیا
 • کش اوت منظم و سریع
 • تورنمنت های رایگان هروزه
 • جوایز تاپ هند
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکانات ویژه برای اولین بار در میز های بازی
 • ریک بک لحظه ای برای تمامی پلیرها
 • بونس برای هر خرید
 • اپلیکیشن روز دنیا

پوکر زوم برای سیستم عامل مکینتاش


ویژگی های بازی پوکر زوم

دارای گواهینامه های رسمی توزیع تصادفی کارت از GLI اروپا و Itech labs استرالیا
 • کش اوت منظم و سریع
 • تورنمنت های رایگان هروزه
 • جوایز تاپ هند
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکانات ویژه برای اولین بار در میز های بازی
 • ریک بک لحظه ای برای تمامی پلیرها
 • بونس برای هر خرید
 • اپلیکیشن روز دنیا

پوکر زوم برای سیستم عامل IOS


ویژگی های بازی پوکر زوم

دارای گواهینامه های رسمی توزیع تصادفی کارت از GLI اروپا و Itech labs استرالیا
 • کش اوت منظم و سریع
 • تورنمنت های رایگان هروزه
 • جوایز تاپ هند
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکانات ویژه برای اولین بار در میز های بازی
 • ریک بک لحظه ای برای تمامی پلیرها
 • بونس برای هر خرید
 • اپلیکیشن روز دنیا

پوکر زوم برای سیستم عامل تحت وب


ویژگی های بازی پوکر زوم

دارای گواهینامه های رسمی توزیع تصادفی کارت از GLI اروپا و Itech labs استرالیا
 • کش اوت منظم و سریع
 • تورنمنت های رایگان هروزه
 • جوایز تاپ هند
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکانات ویژه برای اولین بار در میز های بازی
 • ریک بک لحظه ای برای تمامی پلیرها
 • بونس برای هر خرید
 • اپلیکیشن روز دنیا
دارای گواهینامه های معتبر از ...